02.12.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Nihat Yayıcı
02 Murat Çimen
03 Sevket İbiş
04 Ali Kayış
05 Halil Yenil
06 Vahit Aklanoğlu
07 Musa Ceran
08 Celal Gökcek
09 Halil Uysal X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Hamza Konuk
11 Ali Uzun
12 Çetin Yaşasın
13 Yakup Uzun X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yusuf Adak X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Metin Bükme X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Hanifi Yağlı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Oktay Temin X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Nüfer Yenil
19 Soubhi Fatouh X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
21 Ruhi Karakaş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Mustafa İbiş
23 Ayhan Özbey X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Sezgin Balaban X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Murat Çimen
26 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
27 Hüseyin Yağlı X Sure-i Necm, Ayet 62
28 İlhan Atum
29 İbrahim Kutlu
30 Yusuf Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19