04.05.2024

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Halil Uysal
02 Hamza Konuk
03 Medeni Kati
04 Çetin Yaşasın
05 Yakup Uzun
06 Yusuf Adak
07 Metin Bükme
08 Hanifi Yağlı
09 Oktay Temin X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Nüfer Yenil
11 Soubhi Fatouh
12 Mustafa Kaygın
13 Ruhi Karakaş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Mustafa İbiş X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Ayhan Özbey X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Sezgin Balaban X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Murat Çimen X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
19 Hüseyin Yağlı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 İlhan Atum
21 İbrahim Kutlu X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Yusuf Uzun
23 Nihat Yayıcı X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Murat Çimen X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Sevket İbiş
26 Ali Kayış
27 Halil Yenil X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Vahit Aklanoğlu
29 Musa Ceran
30 Celal Gökcek X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19