02.03.2024

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Nüfer Yenil
02 Soubhi Fatouh
03 Mustafa Kaygın
04 Ruhi Karakaş
05 Mustafa İbiş
06 Ayhan Özbey
07 Sezgin Balaban
08 Murat Çimen
09 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Hüseyin Yağlı
11 İlhan Atum
12 İbrahim Kutlu
13 Yusuf Uzun X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Nihat Yayıcı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Murat Çimen X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Sevket İbiş X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Ali Kayış X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Halil Yenil
19 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Musa Ceran
21 Celal Gökcek X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Halil Uysal
23 Hamza Konuk X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Medeni Kati X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Çetin Yaşasın
26 Yakup Uzun
27 Yusuf Adak X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Metin Bükme
29 Hanifi Yağlı
30 Oktay Temin X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19