13.05.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
02 Nihat Yayıcı
03 Murat Çimen
04 Sevket İbiş
05 Ali Kayış
06 Halil Yenil
07 Vahit Aklanoğlu
08 Musa Ceran
09 Celal Gökcek X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Halil Uysal
11 Hamza Konuk
12 Ali Uzun
13 Çetin Yaşasın X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yakup Uzun X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yusuf Adak X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Metin Bükme X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hanifi Yağlı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Oktay Temin
19 Erhan Abur X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Soubhi Fatouh
21 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ruhi Karakaş
23 Mustafa İbiş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ayhan Özbey X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Sezgin Balaban
26 Murat Çimen
27 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hüseyin Yağlı
29 İlhan Atum
30 İbrahim Kutlu X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19