01.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Vahit Aklanoğlu
02 Musa Ceran
03 Celal Gökcek
04 Halil Uysal
05 Hamza Konuk
06 Ali Uzun
07 Çetin Yaşasın
08 Yakup Uzun
09 Yusuf Adak X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Metin Bükme
11 Hanifi Yağlı
12 Oktay Temin
13 Erhan Abur X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Soubhi Fatouh X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Mustafa Kaygın / Medeni Kati X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Ruhi Karakaş X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Mustafa İbiş X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ayhan Özbey
19 Sezgin Balaban X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Halil İbiş
21 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Hüseyin Yağlı
23 İlhan Atum X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 İbrahim Kutlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
26 Nihat Yayıcı
27 Murat Çimen X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Sevket İbiş
29 Ali Kayış Hoca
30 Halil Yenil X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19