25.05.2024

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Vahit Aklanoğlu
02 Musa Ceran
03 Celal Gökcek
04 Halil Uysal
05 Hamza Konuk
06 Medeni Kati
07 Çetin Yaşasın
08 Yakup Uzun
09 Yusuf Adak X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Metin Bükme
11 Hanifi Yağlı
12 Oktay Temin
13 Nüfer Yenil X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Soubhi Fatouh X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Mustafa Kaygın X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Ruhi Karakaş X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Mustafa İbiş X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ayhan Özbey
19 Sezgin Balaban X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Çimen
21 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Hüseyin Yağlı
23 İlhan Atum X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 İbrahim Kutlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Yusuf Uzun
26 Nihat Yayıcı
27 Murat Çimen X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Sevket İbiş
29 Ali Kayış
30 Halil Yenil X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19