23.12.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 İlhan Atum
02 İbrahim Kutlu
03 Yusuf Uzun
04 Nihat Yayıcı
05 Murat Çimen
06 Sevket İbiş
07 Ali Kayış
08 Halil Yenil
09 Vahit Aklanoğlu X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Musa Ceran
11 Celal Gökcek
12 Halil Uysal
13 Hamza Konuk X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Ali Uzun X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Çetin Yaşasın X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yakup Uzun X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Yusuf Adak X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Metin Bükme
19 Hanifi Yağlı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Oktay Temin
21 Nüfer Yenil X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Soubhi Fatouh
23 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ruhi Karakaş X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Mustafa İbiş
26 Ayhan Özbey
27 Sezgin Balaban X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Murat Çimen
29 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
30 Hüseyin Yağlı X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19