Haftalık Hatimler

15.04.2023
22.04.2023
29.04.2023
06.05.2023
13.05.2023

15.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Ali Kayış
02 Halil Yenil
03 Vahit Aklanoğlu
04 Musa Ceran
05 Celal Gökcek
06 Halil Uysal
07 Hamza Konuk
08 Ali Uzun
09 Çetin Yaşasın X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Yakup Uzun
11 Yusuf Adak
12 Metin Bükme
13 Hanifi Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Oktay Temin X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Erhan Abur X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Soubhi Fatouh X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ruhi Karakaş
19 Mustafa İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ayhan Özbey
21 Sezgin Balaban X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Murat Çimen
23 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Hüseyin Yağlı X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 İlhan Atum
26 İbrahim Kutlu
27 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Nihat Yayıcı
29 Murat Çimen
30 Sevket İbiş X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

22.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Sevket İbiş
02 Ali Kayış
03 Halil Yenil
04 Vahit Aklanoğlu
05 Musa Ceran
06 Celal Gökcek
07 Halil Uysal
08 Hamza Konuk
09 Ali Uzun X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Çetin Yaşasın
11 Yakup Uzun
12 Yusuf Adak
13 Metin Bükme X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hanifi Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Oktay Temin X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Erhan Abur X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Soubhi Fatouh X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
19 Ruhi Karakaş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Mustafa İbiş
21 Ayhan Özbey X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Sezgin Balaban
23 Murat Çimen X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Hüseyin Yağlı
26 İlhan Atum
27 İbrahim Kutlu X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
29 Nihat Yayıcı
30 Murat Çimen X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

29.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Murat Çimen
02 Sevket İbiş
03 Ali Kayış
04 Halil Yenil
05 Vahit Aklanoğlu
06 Musa Ceran
07 Celal Gökcek
08 Halil Uysal
09 Hamza Konuk X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ali Uzun
11 Çetin Yaşasın
12 Yakup Uzun
13 Yusuf Adak X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Metin Bükme X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hanifi Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Oktay Temin X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Erhan Abur X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Soubhi Fatouh
19 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ruhi Karakaş
21 Mustafa İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ayhan Özbey
23 Sezgin Balaban X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Murat Çimen X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
26 Hüseyin Yağlı
27 İlhan Atum X Sure-i Necm, Ayet 62
28 İbrahim Kutlu
29 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
30 Nihat Yayıcı X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

06.05.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Nihat Yayıcı
02 Murat Çimen
03 Sevket İbiş
04 Ali Kayış
05 Halil Yenil
06 Vahit Aklanoğlu
07 Musa Ceran
08 Celal Gökcek
09 Halil Uysal X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Hamza Konuk
11 Ali Uzun
12 Çetin Yaşasın
13 Yakup Uzun X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yusuf Adak X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Metin Bükme X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Hanifi Yağlı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Oktay Temin X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Erhan Abur
19 Soubhi Fatouh X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
21 Ruhi Karakaş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Mustafa İbiş
23 Ayhan Özbey X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Sezgin Balaban X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Murat Çimen
26 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
27 Hüseyin Yağlı X Sure-i Necm, Ayet 62
28 İlhan Atum
29 İbrahim Kutlu
30 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

13.05.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
02 Nihat Yayıcı
03 Murat Çimen
04 Sevket İbiş
05 Ali Kayış
06 Halil Yenil
07 Vahit Aklanoğlu
08 Musa Ceran
09 Celal Gökcek X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Halil Uysal
11 Hamza Konuk
12 Ali Uzun
13 Çetin Yaşasın X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yakup Uzun X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yusuf Adak X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Metin Bükme X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hanifi Yağlı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Oktay Temin
19 Erhan Abur X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Soubhi Fatouh
21 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ruhi Karakaş
23 Mustafa İbiş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ayhan Özbey X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Sezgin Balaban
26 Murat Çimen
27 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hüseyin Yağlı
29 İlhan Atum
30 İbrahim Kutlu X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

© Yeni Camii Kelheim | Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)