Haftalık Hatimler

28.01.2023
04.02.2023
11.02.2023
18.02.2023
25.02.2023

28.01.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Metin Bükme
02 Hanifi Yağlı
03 Oktay Temin
04 Erhan Abur
05 Soubhi Fatouh
06 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
07 Ruhi Karakaş
08 Mustafa İbiş
09 Ayhan Özbey X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Sezgin Balaban
11 Halil İbiş
12 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
13 Hüseyin Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İlhan Atum X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İbrahim Kutlu X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Nihat Yayıcı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Çimen
19 Sevket İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ali Kayış Hoca
21 Halil Yenil X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Vahit Aklanoğlu
23 Musa Ceran X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Celal Gökcek X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Uysal
26 Hamza Konuk
27 Ali Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Çetin Yaşasın
29 Yakup Uzun
30 Yusuf Adak X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

04.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Yusuf Adak
02 Metin Bükme
03 Hanifi Yağlı
04 Oktay Temin
05 Erhan Abur
06 Soubhi Fatouh
07 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
08 Ruhi Karakaş
09 Mustafa İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ayhan Özbey
11 Sezgin Balaban
12 Halil İbiş
13 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hüseyin Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İlhan Atum X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İbrahim Kutlu X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Nihat Yayıcı
19 Murat Çimen X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Sevket İbiş
21 Ali Kayış Hoca X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Halil Yenil
23 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Musa Ceran X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Celal Gökcek
26 Halil Uysal
27 Hamza Konuk X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ali Uzun
29 Çetin Yaşasın
30 Yakup Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

11.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Yakup Uzun
02 Yusuf Adak
03 Metin Bükme
04 Hanifi Yağlı
05 Oktay Temin
06 Erhan Abur
07 Soubhi Fatouh
08 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
09 Ruhi Karakaş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa İbiş
11 Ayhan Özbey
12 Sezgin Balaban
13 Halil İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hüseyin Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İlhan Atum X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İbrahim Kutlu X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
19 Nihat Yayıcı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Çimen
21 Sevket İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ali Kayış Hoca
23 Halil Yenil X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Musa Ceran
26 Celal Gökcek
27 Halil Uysal X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hamza Konuk
29 Ali Uzun
30 Çetin Yaşasın X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

18.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Çetin Yaşasın
02 Yakup Uzun
03 Yusuf Adak
04 Metin Bükme
05 Hanifi Yağlı
06 Oktay Temin
07 Erhan Abur
08 Soubhi Fatouh
09 Mustafa Kaygın / Medeni Kati X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ruhi Karakaş
11 Mustafa İbiş
12 Ayhan Özbey
13 Sezgin Balaban X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Halil İbiş X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Hüseyin Yağlı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İlhan Atum X Sure-i Hac, Ayet 18
18 İbrahim Kutlu
19 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Nihat Yayıcı
21 Murat Çimen X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Sevket İbiş
23 Ali Kayış Hoca X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Halil Yenil X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Vahit Aklanoğlu
26 Musa Ceran
27 Celal Gökcek X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Halil Uysal
29 Hamza Konuk
30 Ali Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

25.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Ali Uzun
02 Çetin Yaşasın
03 Yakup Uzun
04 Yusuf Adak
05 Metin Bükme
06 Hanifi Yağlı
07 Oktay Temin
08 Erhan Abur
09 Soubhi Fatouh X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
11 Ruhi Karakaş
12 Mustafa İbiş
13 Ayhan Özbey X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Sezgin Balaban X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Halil İbiş X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hüseyin Yağlı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 İlhan Atum
19 İbrahim Kutlu X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
21 Nihat Yayıcı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Murat Çimen
23 Sevket İbiş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ali Kayış Hoca X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Yenil
26 Vahit Aklanoğlu
27 Musa Ceran X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Celal Gökcek
29 Halil Uysal
30 Hamza Konuk X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

© Yeni Camii Kelheim | Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)