Haftalık Hatimler

21.05.2022
28.05.2022
14.05.2022

21.05.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Ruhi Karakaş
02 Mustafa İbiş
03 Ayhan Özbey
04 Sezgin Balaban
05 Halil İbiş
06 Murat Kutlu
07 Hüseyin Yağlı
08 İlhan Atum
09 İbrahim Kutlu X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
11 Nihat Yayıcı
12 Murat Çimen
13 Sevket İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Ali Kayış Hoca X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Halil Yenil X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Musa Ceran X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Celal Gökcek
19 Halil Uysal X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Hamza Konuk
21 Ali Uzun X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Çetin Yaşasın
23 Yakup Uzun X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Yusuf Adak X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Metin Bükme
26 Hanifi Yağlı
27 Oktay Temin X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Erhan Abur
29 Soubhi Fatouh
30 Mustafa Kaygın X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

28.05.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Mustafa Kaygın
02 Ruhi Karakaş
03 Mustafa İbiş
04 Ayhan Özbey
05 Sezgin Balaban
06 Halil İbiş
07 Murat Kutlu
08 Hüseyin Yağlı
09 İlhan Atum X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 İbrahim Kutlu
11 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
12 Nihat Yayıcı
13 Murat Çimen X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Sevket İbiş X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Ali Kayış Hoca X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Halil Yenil X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Musa Ceran
19 Celal Gökcek X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Halil Uysal
21 Hamza Konuk X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ali Uzun
23 Çetin Yaşasın X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Yakup Uzun X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Yusuf Adak
26 Metin Bükme
27 Hanifi Yağlı X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Oktay Temin
29 Erhan Abur
30 Soubhi Fatouh X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

14.05.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Mustafa İbiş
02 Ayhan Özbey
03 Sezgin Balaban
04 Halil İbiş
05 Murat Kutlu
06 Hüseyin Yağlı
07 İlhan Atum
08 İbrahim Kutlu
09 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Nihat Yayıcı
11 Murat Çimen
12 Sevket İbiş
13 Ali Kayış Hoca X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Halil Yenil X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Vahit Aklanoğlu X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Musa Ceran X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Celal Gökcek X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Halil Uysal
19 Hamza Konuk X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ali Uzun
21 Çetin Yaşasın X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Yakup Uzun
23 Yusuf Adak X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Metin Bükme X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Hanifi Yağlı
26 Oktay Temin
27 Erhan Abur X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Soubhi Fatouh
29 Mustafa Kaygın
30 Ruhi Karakaş X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

© Yeni Camii Kelheim | Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)