Haftalık Hatimler

18.06.2022
25.06.2022
02.07.2022
09.07.2022
16.07.2022

18.06.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Oktay Temin
02 Erhan Abur
03 Soubhi Fatouh
04 Mustafa Kaygın
05 Ruhi Karakaş
06 Mustafa İbiş
07 Ayhan Özbey
08 Sezgin Balaban
09 Halil İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Murat Kutlu
11 Hüseyin Yağlı
12 İlhan Atum
13 İbrahim Kutlu X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Nihat Yayıcı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Murat Çimen X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Sevket İbiş X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ali Kayış Hoca
19 Halil Yenil X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Vahit Aklanoğlu
21 Musa Ceran X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Celal Gökcek
23 Halil Uysal X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Hamza Konuk X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Ali Uzun
26 Çetin Yaşasın
27 Yakup Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yusuf Adak
29 Metin Bükme
30 Hanifi Yağlı X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

25.06.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Hanifi Yağlı
02 Oktay Temin
03 Erhan Abur
04 Soubhi Fatouh
05 Mustafa Kaygın
06 Ruhi Karakaş
07 Mustafa İbiş
08 Ayhan Özbey
09 Sezgin Balaban X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Halil İbiş
11 Murat Kutlu
12 Hüseyin Yağlı
13 İlhan Atum X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İbrahim Kutlu X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Nihat Yayıcı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Murat Çimen X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Sevket İbiş
19 Ali Kayış Hoca X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Halil Yenil
21 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Musa Ceran
23 Celal Gökcek X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Halil Uysal X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Hamza Konuk
26 Ali Uzun
27 Çetin Yaşasın X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yakup Uzun
29 Yusuf Adak
30 Metin Bükme X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

02.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Metin Bükme
02 Hanifi Yağlı
03 Oktay Temin
04 Erhan Abur
05 Soubhi Fatouh
06 Mustafa Kaygın
07 Ruhi Karakaş
08 Mustafa İbiş
09 Ayhan Özbey X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Sezgin Balaban
11 Halil İbiş
12 Murat Kutlu
13 Hüseyin Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İlhan Atum X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İbrahim Kutlu X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Nihat Yayıcı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Çimen
19 Sevket İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ali Kayış Hoca
21 Halil Yenil X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Vahit Aklanoğlu
23 Musa Ceran X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Celal Gökcek X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Uysal
26 Hamza Konuk
27 Ali Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Çetin Yaşasın
29 Yakup Uzun
30 Yusuf Adak X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

09.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yusuf Adak
02 Metin Bükme
03 Hanifi Yağlı
04 Oktay Temin
05 Erhan Abur
06 Soubhi Fatouh
07 Mustafa Kaygın
08 Ruhi Karakaş
09 Mustafa İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ayhan Özbey
11 Sezgin Balaban
12 Halil İbiş
13 Murat Kutlu X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hüseyin Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İlhan Atum X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İbrahim Kutlu X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Nihat Yayıcı
19 Murat Çimen X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Sevket İbiş
21 Ali Kayış Hoca X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Halil Yenil
23 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Musa Ceran X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Celal Gökcek
26 Halil Uysal
27 Hamza Konuk X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ali Uzun
29 Çetin Yaşasın
30 Yakup Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

16.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yakup Uzun
02 Yusuf Adak
03 Metin Bükme
04 Hanifi Yağlı
05 Oktay Temin
06 Erhan Abur
07 Soubhi Fatouh
08 Mustafa Kaygın
09 Ruhi Karakaş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa İbiş
11 Ayhan Özbey
12 Sezgin Balaban
13 Halil İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Murat Kutlu X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hüseyin Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İlhan Atum X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İbrahim Kutlu X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
19 Nihat Yayıcı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Çimen
21 Sevket İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ali Kayış Hoca
23 Halil Yenil X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Musa Ceran
26 Celal Gökcek
27 Halil Uysal X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hamza Konuk
29 Ali Uzun
30 Çetin Yaşasın X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19

© Yeni Camii Kelheim | Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)