16.12.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 İbrahim Kutlu
02 Yusuf Uzun
03 Nihat Yayıcı
04 Murat Çimen
05 Sevket İbiş
06 Ali Kayış
07 Halil Yenil
08 Vahit Aklanoğlu
09 Musa Ceran X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Celal Gökcek
11 Halil Uysal
12 Hamza Konuk
13 Ali Uzun X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Çetin Yaşasın X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yakup Uzun X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yusuf Adak X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Metin Bükme X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Hanifi Yağlı
19 Oktay Temin X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Nüfer Yenil
21 Soubhi Fatouh X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
23 Ruhi Karakaş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Mustafa İbiş X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Ayhan Özbey
26 Sezgin Balaban
27 Murat Çimen X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
29 Hüseyin Yağlı
30 İlhan Atum X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19