16.03.2024

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Hanifi Yağlı
02 Oktay Temin
03 Nüfer Yenil
04 Soubhi Fatouh
05 Mustafa Kaygın
06 Ruhi Karakaş
07 Mustafa İbiş
08 Ayhan Özbey
09 Sezgin Balaban X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Murat Çimen
11 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
12 Hüseyin Yağlı
13 İlhan Atum X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İbrahim Kutlu X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yusuf Uzun X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Nihat Yayıcı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Murat Çimen X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Sevket İbiş
19 Ali Kayış X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Halil Yenil
21 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Musa Ceran
23 Celal Gökcek X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Halil Uysal X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Hamza Konuk
26 Medeni Kati
27 Çetin Yaşasın X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yakup Uzun
29 Yusuf Adak
30 Metin Bükme X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19