09.12.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yusuf Uzun
02 Nihat Yayıcı
03 Murat Çimen
04 Sevket İbiş
05 Ali Kayış
06 Halil Yenil
07 Vahit Aklanoğlu
08 Musa Ceran
09 Celal Gökcek X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Halil Uysal
11 Hamza Konuk
12 Ali Uzun
13 Çetin Yaşasın X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yakup Uzun X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Yusuf Adak X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Metin Bükme X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hanifi Yağlı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Oktay Temin
19 Nüfer Yenil X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Soubhi Fatouh
21 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ruhi Karakaş
23 Mustafa İbiş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ayhan Özbey X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Sezgin Balaban
26 Murat Çimen
27 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hüseyin Yağlı
29 İlhan Atum
30 İbrahim Kutlu X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19