11.05.2024

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Celal Gökcek
02 Halil Uysal
03 Hamza Konuk
04 Medeni Kati
05 Çetin Yaşasın
06 Yakup Uzun
07 Yusuf Adak
08 Metin Bükme
09 Hanifi Yağlı X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Oktay Temin
11 Nüfer Yenil
12 Soubhi Fatouh
13 Mustafa Kaygın X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Ruhi Karakaş X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Mustafa İbiş X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Ayhan Özbey X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Sezgin Balaban X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Çimen
19 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Hüseyin Yağlı
21 İlhan Atum X Sure-i Secde, Ayet 15
22 İbrahim Kutlu
23 Yusuf Uzun X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Nihat Yayıcı X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Murat Çimen
26 Sevket İbiş
27 Ali Kayış X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Halil Yenil
29 Vahit Aklanoğlu
30 Musa Ceran X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19