31.12.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Soubhi Fatouh
02 Mustafa Kaygın
03 Ruhi Karakaş
04 Mustafa İbiş
05 Ayhan Özbey
06 Sezgin Balaban
07 Halil İbiş
08 Murat Kutlu
09 Hüseyin Yağlı X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 İlhan Atum
11 İbrahim Kutlu
12 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
13 Nihat Yayıcı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Murat Çimen X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Sevket İbiş X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Ali Kayış Hoca X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Halil Yenil X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Vahit Aklanoğlu
19 Musa Ceran X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Celal Gökcek
21 Halil Uysal X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Hamza Konuk
23 Ali Uzun X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Çetin Yaşasın X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Yakup Uzun
26 Yusuf Adak
27 Metin Bükme X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hanifi Yağlı
29 Oktay Temin
30 Erhan Abur X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19