28.01.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Metin Bükme
02 Hanifi Yağlı
03 Oktay Temin
04 Erhan Abur
05 Soubhi Fatouh
06 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
07 Ruhi Karakaş
08 Mustafa İbiş
09 Ayhan Özbey X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Sezgin Balaban
11 Halil İbiş
12 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
13 Hüseyin Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İlhan Atum X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İbrahim Kutlu X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Nihat Yayıcı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Çimen
19 Sevket İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ali Kayış Hoca
21 Halil Yenil X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Vahit Aklanoğlu
23 Musa Ceran X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Celal Gökcek X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Uysal
26 Hamza Konuk
27 Ali Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Çetin Yaşasın
29 Yakup Uzun
30 Yusuf Adak X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19