26.11.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Sezgin Balaban
02 Halil İbiş
03 Murat Kutlu
04 Hüseyin Yağlı
05 İlhan Atum
06 İbrahim Kutlu
07 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
08 Nihat Yayıcı
09 Murat Çimen X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Sevket İbiş
11 Ali Kayış Hoca
12 Halil Yenil
13 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Musa Ceran X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Celal Gökcek X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Halil Uysal X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hamza Konuk X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ali Uzun
19 Çetin Yaşasın X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Yakup Uzun
21 Yusuf Adak X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Metin Bükme
23 Hanifi Yağlı X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Oktay Temin X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Erhan Abur
26 Soubhi Fatouh
27 Mustafa Kaygın X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ruhi Karakaş
29 Mustafa İbiş
30 Ayhan Özbey X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19