25.03.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Musa Ceran
02 Celal Gökcek
03 Halil Uysal
04 Hamza Konuk
05 Ali Uzun
06 Çetin Yaşasın
07 Yakup Uzun
08 Yusuf Adak
09 Metin Bükme X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Hanifi Yağlı
11 Oktay Temin
12 Erhan Abur
13 Soubhi Fatouh X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Mustafa Kaygın / Medeni Kati X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Ruhi Karakaş X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Mustafa İbiş X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Ayhan Özbey X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Sezgin Balaban
19 Halil İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim
21 Hüseyin Yağlı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 İlhan Atum
23 İbrahim Kutlu X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Nihat Yayıcı
26 Murat Çimen
27 Sevket İbiş X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ali Kayış Hoca
29 Halil Yenil
30 Vahit Aklanoğlu X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19