18.06.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Oktay Temin
02 Erhan Abur
03 Soubhi Fatouh
04 Mustafa Kaygın
05 Ruhi Karakaş
06 Mustafa İbiş
07 Ayhan Özbey
08 Sezgin Balaban
09 Halil İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Murat Kutlu
11 Hüseyin Yağlı
12 İlhan Atum
13 İbrahim Kutlu X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Nihat Yayıcı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Murat Çimen X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Sevket İbiş X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ali Kayış Hoca
19 Halil Yenil X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Vahit Aklanoğlu
21 Musa Ceran X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Celal Gökcek
23 Halil Uysal X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Hamza Konuk X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Ali Uzun
26 Çetin Yaşasın
27 Yakup Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yusuf Adak
29 Metin Bükme
30 Hanifi Yağlı X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19