23.09.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Ali Uzun
02 Çetin Yaşasın
03 Yakup Uzun
04 Yusuf Adak
05 Metin Bükme
06 Hanifi Yağlı
07 Oktay Temin
08 Erhan Abur
09 Soubhi Fatouh X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
11 Ruhi Karakaş
12 Mustafa İbiş
13 Ayhan Özbey X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Sezgin Balaban X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Murat Çimen X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Hüseyin Yağlı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 İlhan Atum
19 İbrahim Kutlu X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
21 Nihat Yayıcı X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Murat Çimen
23 Sevket İbiş X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Ali Kayış X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Yenil
26 Vahit Aklanoğlu
27 Musa Ceran X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Celal Gökcek
29 Halil Uysal
30 Hamza Konuk X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19