18.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Çetin Yaşasın
02 Yakup Uzun
03 Yusuf Adak
04 Metin Bükme
05 Hanifi Yağlı
06 Oktay Temin
07 Erhan Abur
08 Soubhi Fatouh
09 Mustafa Kaygın / Medeni Kati X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ruhi Karakaş
11 Mustafa İbiş
12 Ayhan Özbey
13 Sezgin Balaban X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Halil İbiş X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Hüseyin Yağlı X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İlhan Atum X Sure-i Hac, Ayet 18
18 İbrahim Kutlu
19 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Nihat Yayıcı
21 Murat Çimen X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Sevket İbiş
23 Ali Kayış Hoca X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Halil Yenil X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Vahit Aklanoğlu
26 Musa Ceran
27 Celal Gökcek X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Halil Uysal
29 Hamza Konuk
30 Ali Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19