16.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yakup Uzun
02 Yusuf Adak
03 Metin Bükme
04 Hanifi Yağlı
05 Oktay Temin
06 Erhan Abur
07 Soubhi Fatouh
08 Mustafa Kaygın
09 Ruhi Karakaş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa İbiş
11 Ayhan Özbey
12 Sezgin Balaban
13 Halil İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Murat Kutlu X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hüseyin Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İlhan Atum X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İbrahim Kutlu X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
19 Nihat Yayıcı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Çimen
21 Sevket İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ali Kayış Hoca
23 Halil Yenil X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Musa Ceran
26 Celal Gökcek
27 Halil Uysal X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hamza Konuk
29 Ali Uzun
30 Çetin Yaşasın X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19