15.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Ali Kayış
02 Halil Yenil
03 Vahit Aklanoğlu
04 Musa Ceran
05 Celal Gökcek
06 Halil Uysal
07 Hamza Konuk
08 Ali Uzun
09 Çetin Yaşasın X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Yakup Uzun
11 Yusuf Adak
12 Metin Bükme
13 Hanifi Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Oktay Temin X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Erhan Abur X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Soubhi Fatouh X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Mustafa Kaygın / Medeni Katı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Ruhi Karakaş
19 Mustafa İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ayhan Özbey
21 Sezgin Balaban X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Murat Çimen
23 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Hüseyin Yağlı X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 İlhan Atum
26 İbrahim Kutlu
27 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Nihat Yayıcı
29 Murat Çimen
30 Sevket İbiş X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19