22.04.2023

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Sevket İbiş
02 Ali Kayış
03 Halil Yenil
04 Vahit Aklanoğlu
05 Musa Ceran
06 Celal Gökcek
07 Halil Uysal
08 Hamza Konuk
09 Ali Uzun X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Çetin Yaşasın
11 Yakup Uzun
12 Yusuf Adak
13 Metin Bükme X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hanifi Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Oktay Temin X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Erhan Abur X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Soubhi Fatouh X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Mustafa Kaygın / Medeni Katı
19 Ruhi Karakaş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Mustafa İbiş
21 Ayhan Özbey X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Sezgin Balaban
23 Murat Çimen X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Hüseyin Yağlı
26 İlhan Atum
27 İbrahim Kutlu X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
29 Nihat Yayıcı
30 Murat Çimen X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19