11.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Yakup Uzun
02 Yusuf Adak
03 Metin Bükme
04 Hanifi Yağlı
05 Oktay Temin
06 Erhan Abur
07 Soubhi Fatouh
08 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
09 Ruhi Karakaş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Mustafa İbiş
11 Ayhan Özbey
12 Sezgin Balaban
13 Halil İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hüseyin Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İlhan Atum X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 İbrahim Kutlu X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül
19 Nihat Yayıcı X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Murat Çimen
21 Sevket İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ali Kayış Hoca
23 Halil Yenil X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Musa Ceran
26 Celal Gökcek
27 Halil Uysal X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Hamza Konuk
29 Ali Uzun
30 Çetin Yaşasın X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19