09.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Yusuf Adak
02 Metin Bükme
03 Hanifi Yağlı
04 Oktay Temin
05 Erhan Abur
06 Soubhi Fatouh
07 Mustafa Kaygın
08 Ruhi Karakaş
09 Mustafa İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ayhan Özbey
11 Sezgin Balaban
12 Halil İbiş
13 Murat Kutlu X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hüseyin Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İlhan Atum X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İbrahim Kutlu X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Nihat Yayıcı
19 Murat Çimen X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Sevket İbiş
21 Ali Kayış Hoca X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Halil Yenil
23 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Musa Ceran X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Celal Gökcek
26 Halil Uysal
27 Hamza Konuk X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ali Uzun
29 Çetin Yaşasın
30 Yakup Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19