04.03.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Hamza Konuk
02 Ali Uzun
03 Çetin Yaşasın
04 Yakup Uzun
05 Yusuf Adak
06 Metin Bükme
07 Hanifi Yağlı
08 Oktay Temin
09 Erhan Abur X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Soubhi Fatouh
11 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
12 Ruhi Karakaş
13 Mustafa İbiş X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Ayhan Özbey X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Sezgin Balaban X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Halil İbiş X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Hüseyin Yağlı
19 İlhan Atum X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 İbrahim Kutlu
21 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Nihat Yayıcı
23 Murat Çimen X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Sevket İbiş X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Ali Kayış Hoca
26 Halil Yenil
27 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Musa Ceran
29 Celal Gökcek
30 Halil Uysal X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19