04.02.2023

Cüz İsim Secde Bilgi
01 Yusuf Adak
02 Metin Bükme
03 Hanifi Yağlı
04 Oktay Temin
05 Erhan Abur
06 Soubhi Fatouh
07 Mustafa Kaygın / Medeni Kati
08 Ruhi Karakaş
09 Mustafa İbiş X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ayhan Özbey
11 Sezgin Balaban
12 Halil İbiş
13 Murat Kutlu / Cüneyt Sinim X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Hüseyin Yağlı X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İlhan Atum X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 İbrahim Kutlu X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Yusuf Uzun / Yusuf Yaylagül X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Nihat Yayıcı
19 Murat Çimen X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Sevket İbiş
21 Ali Kayış Hoca X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Halil Yenil
23 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Musa Ceran X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Celal Gökcek
26 Halil Uysal
27 Hamza Konuk X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Ali Uzun
29 Çetin Yaşasın
30 Yakup Uzun X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19