03.12.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Ayhan Özbey
02 Sezgin Balaban
03 Halil İbiş
04 Murat Kutlu
05 Hüseyin Yağlı
06 İlhan Atum
07 İbrahim Kutlu
08 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
09 Nihat Yayıcı X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Murat Çimen
11 Sevket İbiş
12 Ali Kayış Hoca
13 Halil Yenil X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Vahit Aklanoğlu X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Musa Ceran X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Celal Gökcek X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Halil Uysal X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Hamza Konuk
19 Ali Uzun X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Çetin Yaşasın
21 Yakup Uzun X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Yusuf Adak
23 Metin Bükme X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Hanifi Yağlı X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Oktay Temin
26 Erhan Abur
27 Soubhi Fatouh X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Mustafa Kaygın
29 Ruhi Karakaş
30 Mustafa İbiş X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19