02.07.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Metin Bükme
02 Hanifi Yağlı
03 Oktay Temin
04 Erhan Abur
05 Soubhi Fatouh
06 Mustafa Kaygın
07 Ruhi Karakaş
08 Mustafa İbiş
09 Ayhan Özbey X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Sezgin Balaban
11 Halil İbiş
12 Murat Kutlu
13 Hüseyin Yağlı X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 İlhan Atum X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 İbrahim Kutlu X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Nihat Yayıcı X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Murat Çimen
19 Sevket İbiş X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ali Kayış Hoca
21 Halil Yenil X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Vahit Aklanoğlu
23 Musa Ceran X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Celal Gökcek X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Halil Uysal
26 Hamza Konuk
27 Ali Uzun X Sure-i Necm, Ayet 62
28 Çetin Yaşasın
29 Yakup Uzun
30 Yusuf Adak X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19