01.10.2022

Cüz İsim Secde Bilgi Statü
01 Murat Çimen
02 Sevket İbiş
03 Ali Kayış Hoca
04 Halil Yenil
05 Vahit Aklanoğlu
06 Musa Ceran
07 Celal Gökcek
08 Halil Uysal
09 Hamza Konuk X Sure-i A’raf, Ayet 206
10 Ali Uzun
11 Çetin Yaşasın
12 Yakup Uzun
13 Yusuf Adak X Sure-i Ra’d, Ayet 15
14 Metin Bükme X Sure-i Nahl, Ayet 49
15 Hanifi Yağlı X Sure-i İsrâ, Ayet 107
16 Oktay Temin X Sure-i Meryem, Ayet 58
17 Erhan Abur X Sure-i Hac, Ayet 18
18 Soubhi Fatouh
19 Mustafa Kaygın X Sure-i Furkân, Ayet 60
Sure-i Neml, Ayet 25
20 Ruhi Karakaş
21 Mustafa İbiş X Sure-i Secde, Ayet 15
22 Ayhan Özbey
23 Sezgin Balaban X Sure-i Sâd, Ayet 24
24 Halil İbiş X Sure-i Fussilet, Ayet 37
25 Murat Kutlu
26 Hüseyin Yağlı
27 İlhan Atum X Sure-i Necm, Ayet 62
28 İbrahim Kutlu
29 Yusuf Uzun Yusuf Yaylagül
30 Nihat Yayıcı X Sure-i İnşikâk, Ayet 21
Sure-i Alak, Ayet 19